Kde užíváme per?

Malokdo uvědomuje si, že pera jsou častí naší obyčejností a že můžeme je objevit v spousta věcí, které každodenně užíváme. Musíte jenom rozhlížet se po Vaším bytě, aby zjistit hodně věcí, které pracují s pomocí pružin. Pružina obvykle je drobnou častí, ale jí funkce je opravdu velká.
Pružiny
Oryginal: http://www.vanel.com
Je velmi možné, že kdy čtete tento text máte na své ruce hodinky. Jak už můžete se domyšlet rovněž v hodinkách můžete nalezt drobnou, ale velice významnou pružinu. Trošku meně pravděpodobné je to, že sedíte teď na staré kanapi. V nynější době metoda dělaní kanapí je jiný než dřive, ale určitě máte na pamětí staré kanapí, které vevnítř měly pružiny. Občas pera dělaly díry v máterialé, dnes způsob jejích výrobení je víc dokonalý, a teto situace už nemají místa.

Hodně per najdeme také v naších vozech. Jsou velmi významné pro amortizace pneumatik, ale rovněž další složky používají pružiny pro sve fungování.

Kdy otevřeme kapotu okamžitě zjistime aspoň několik per.

Pružina
Oryginal: vanel.com
Per pátrejte rovněž v Vaší kuchyní eventuálně v spižírně. Použiva se jích k zavíraní skleniček s výrobky, které chcete zachovat na zimu. Další věc, kterou najdete v kuchyní to otvírák na konzervy. Bez pružiny vůbec by nepracoval a byl by nepotřebný. Další zajímavé použití pružin najdete v většině stánků. Pišeme tady o hračce, která vypada jako pružina a většinou je vícebarevná. Hračka umí sestupovat se schodů a je zábavou pro celou rodinu. Další nezvykle použití pružiny, o kterých ví zřidkakdo jsou pružiny, kterých upotřebují rybáře u svých rybářských prutů. S pomocí toho rychlejí a snadnějí mohou lovit ryby, protože pružina je plnidlem a drží návnadu na svým místě.

Pera se uplatňují téměř ve všech odvětvích Jsou dodávány především pro automobily, motocykly, traktory, lodě i letadla a to znamena, že každý prostředek transportu použiva pružin. Najdete je též v kolejových vozidlech a elektrotechnických strojech a přistrojech, výpočetní technice, výrobkách spotřebního průmyslu a ostatních oboréch všeobecného strojírenství. Kratcé celá technika ma něco společného s perama.

Většinou mluvili jsme tady o meně jasných použivaní per. Jak se domyšlete pera nacházjí se takřka ve všech strojech. A je nutno pamatovat jak významnou rolu hrají.


Posted by Administrator on 2015-03-06 15:23:44
Tags: technika, pružina, sofě, kanapi, kuchyně