Pružiny v průmyslu.

Strojírenství to technická branže, ve kterým neobyčejně důležité jsou fundamenty fyziky a materiály. Ve strojířenským průmysle jde o návrh, produkce a údržbu mašin nebo aparátů. Spousta důležité je to, aby káždá součást strojů skvělé pracovala a byla pevná.

Tažné pružiny
Prepared by: Karsten Seiferlin
Oryginal: http://www.flickr.com
Výroba pružin je postupem složitým. Počáteční etapa to navijení a tvarovaní pera. Druhá fáze to tepelní úpravení. Jeho cílem je tepelní stabilizace. Většinou tato část je mechanická. Další etapa je opravdu spletitá. Můžeme je rozčlenit na tří fáze. Je to povrchova úprava mechanicka, na začátku které je kuličkovaní, pozdějí broušení a na konec odmašťovaní. Určitě celý pokrok je mechanický. Všechno díky speciálním mašínám. Celá výrabení končí se povrchovou úpravou antikorozní a značením. Tehdy uživá se laku a vosku. Někdy producentí používají též černění a cínování. Forma výrabení závísí na tím, co chceme dosáhnout. Pohled: v průmyslu mají doopravdy široké užití. Přede vším pomáhají mechanismům vracet do výchozích poloh a rovněž zmírňují rázy. Díky perům můžeme stvořit je možné vytvoření pružných spojů – všechno díky tomu, že mezi dvěma součástmi bude ocelový nebo pryžový prvek pera.

Pera, kterých užíváme v průmyslu můžeme rozčlenit na několik skupin. Přede vším jest jde o materiál, z kterého výrobená je pružina. Myslíme tady o perách kovových a pryžových. Velice důležité jsou též pera pneumatické.

Jestli jde o pružiny kovové můžeme je rozčlenit dále na pera namáháne ohybem – listové, šroubovité, šroubovité zkrutné, spirálové a rovněž namáháne krutem – šroubovité tažné, tlačné, kuželové, soudečkové, torzní tyče a na zavěr též pružiny kombinované – kroužkové a talířové.

Použíti pružin je opravdu velké. Skvělým příkladem jsou dopravní prostředky, ve kterých pružiny jsou jako odpružení karoserie nebo motoru a též jako pojistné ventily a uzavírání ventilů. A také tamhle, kde je nutné zajistit sílu odtlačující pohyb.

Velice pozoruhodné jsou pružiny pneumatické, které využívají pružnost vzduchu nebo plynu, který způsobuje pružení. Jejích charakteristika je rostoucí.

Pokud jde o detailní využíti per to nejčastějí používané jsou pera šroubovité tažné a tlačné – užíváme je v různých strojích a přístrojích. Per šroubovitých kuželových užíváme, kdy nutná je větší síla – stejně vypadá to s pružinami kroužkovými. Talířové pružiny jsou používané například v automobilových spojkách.

Strojírenství nemohloby vůbec pracovat, kdyby ne pera. Jejích úkole jsou opravdu velice zakládní. Malokdo to ví.

Posted by Administrator on 2015-03-06 15:23:46
Tags: pera, úprava mechanicka