Zkrutné pružiny se vyrábějí často

Zkrutné pero je šroubovitou válcovou perem, které má alespoň jeden a půl činného závitu. Je způsobilá brát zevní síly působící v jejích rovinách svislých k symetráli vinutí působící krouticí okamžik ve smyslu smotávaní nebo rozmotávání. Drát je při konání zkrutné pružiny namáhán na ohnutí.


Zkrutné pružiny
Prepared by: tony_duell
Oryginal: http://www.flickr.com
Zkrutné pružiny vinuté se mnohdy použiva jako nával aretační záchytky uzavírajicí zpětný průběh. Zkrutných pružin použiváme na přiklád v ručních brzdách aut. Zkrutné pružiny použivají se rozlehle k uchvávání točivé sily nebo k udržování nátlaku na krátkou vzdálenost.

V pružině musí být zabezpečený dostatečný prostor, aby pero dobře fungovalo. Zkrutné pružiny měly by být použité ve směru, ve kterém jsou vinuty závity. Většina pružin zkrutných má obvyklé konce, ale není to pravidlo. Pružinarny produkují pružiny dle požadavku zákazníka dle dodaných velikosti, výkresů nebo vzorků. Zkrutné pružiny jsou použivane v spousta oborů.

Zkrutné pružiny (Vanel vyrábí pružiny zkrutné) neboli též torzní pružiny akumulují mechanickou silu v moment síly, který je zpříma proporcionalní zkrutu. Zkrutné pružiny se vyrábějí zvláště z metalických či pryžových drátů, pásů nebo tyčí, zkrutné pružiny pro jemnější užití se produkuje z suroviny jako je například hedvábí, skelná nebo křemenná vlákna.

Zkrutné pružiny se vyrábějí ve dvou primárních provedeních a to buď s přiléhavými závity eventualně s vůlí mezi závity. Pro staticky pružiny se preferenčně používají pera se závity přiléhajícími. U těchto pružin však vznika při pracovní funkci k oboustrannému tření mezi závity, což může způsobit snížení životnosti pera. Mimo to přiléhající závity obyčejně brání bezvadnému okuličkování pružiny. Proto jsou pro cyklické zatížení používáne pera vinutého s vůlí mezi závity.

Tento žánr pružin je upotřebovaný v rozmanitých věcích. Jsou to třeba všeho žánrů transportní prostředky, mašiny a stroje. Pera zkrutné můžeme najít také na přiklád u garážových vrat, kde plni podstatnou role. Zajímavé je to, že uživa se jejích také v kuchyní, myslíme tady o perach, kterými můžeme uzavřet speciální druh sklenic.

Využití zkrutných pružin, stejně jako využití per vůbec, je bohaté a můžeme garantovat, že málem každý předmět, který použivaté má něco společného s perami.

Posted by Administrator on 2015-04-03 16:07:03
Tags: pružina, Pružiny, mašiny