May 2016 archive

Použití různých druhů pružin v průmyslu

pružiny
Prepared by: http://pixabay.com/
Oryginal: http://pixabay.com/
Pružina je nezbytnost v mnohých odvětvích průmyslu odedávna, naproti tomu její tvary, látky a přitomnost některých dodatečních vlastností se střídaly během let. Dřívěj populární pružina kovová ve tvaru spirály je dodnes přitomná, ale kromě nich ve výrobě se používá rovněž těžké pružiny kroužkové, maličké z hedvábních vlaken, a velmi rozpínavé pružiny pryžové. Jsou i často odlišované např. dle tvarů, nebo úkolů – začínajíc od pružin talířových nebo kroužkovitých, nezbytných hlavně v bezpečnostních systémech a izolaci proti nárazům, a končíc na maličkých pružinách zkrutných, přitomných ve velice malých mechanismech.

Posted by Administrator on 2016-05-24 12:07:57
Tags: pružina, výroby, roboty

Proces produkci per.

průmyslové stroje
Prepared by: Elliott Brown
Oryginal: http://www.flickr.com
Pružiny můžeme nalézt ve většině strojů. Obvykle pružiny jsou malé díly, které mají velký vliv na fungování strojů. Jejích role je opravdu nezvykle důležitá.Bohuželzřídkakdo se to uvědomuje. Postup produkci pružin není lehký. Nejdůležitější na startě je navijení a tvarovaní pružiny. Druhá velice základní věc, kterou se děla s pružinama je tepelní úpravení, jenž cílem je tepelní stabilizace. Obvykle tato část vyroby pružin je mechanická. Následní fáze je víc spletitá.

Posted by Administrator on 2016-05-17 13:44:01
Tags: nakupovaní, automatický, produkcí, způsob

Různorodé úkoly průmyslových pružin – cím se charakterizují pružiny zkrutné

pružina
Prepared by: taymtaym
Oryginal: http://www.flickr.com
Pružiny jsou v průmyslu používané častěji, než považuje většina společnosti. Je tak z několika důvodů – první je, v průběhu výroby rozmanitých pokročilých typů zboží, například motorových vozidel, lékařských potřeb, bezpečnostních systémů buď elektřiny, často nutné jsou pohyby napínající a vývoj vhodného tlaku.

Posted by Administrator on 2016-05-10 13:10:02
Tags: technika, pružina, výroby