Barevné prostředí ne pouze v pokojích vlastního domova

Mnoho krát máme na paměti něco učinIT, ale pak na to zapomínáme a neuděláme to. Pokud si přejeme vyhodit jakýsi odpadek do koše, jistě ho odstraníme jestliže koš uzříme.
Jestliže koš neuvidíme popřípadě nebude kdesi v naši blízkosti, odpadek buď zapomene vyhodit, či naopak ho vyhodíme tam, kde se vyhazovat nemá. /


Často cosi neučiníme, protože si čehosi nepovšimneme nebo o konkrétním předmětu nic nevíme. Všelijaké drobnosti nám smí dát na paměť naše dřívější potřeby. Na příklad takové kontejnery na odpad určitě budou mnohem hezčí pokud budou různobarevné - Čtěte dál. jestliže také bude mít větší rozměry, určitě ho vždy uvidíme a smítko odstraníme dříve do takového kontejneru než do krajiny. Kontejnery na odpad se už produkují ve velkém množství. Lidi je stále více a smetí také. Pokud bychom si zhotovovali kontejner do domácnosti, můžeme ho namalovat jinou barvou a tak rozpoznat, jaký kontejner se na co bude užívat. /


osouseč
Prepared by: Zucker Kommunikation
Oryginal: http://www.flickr.com


boudy pro telata
Prepared by: Florian Kreitmair
Oryginal: http://www.flickr.com


Mnohdy když stavíme dům, uvažujeme, kterou barvou nebo jakým způsobem ho uděláme. Pokud máme doma hospodářství, smíme koupit boudy pro telata. Pakliže nemáme dostatek místa na pastvě pro všechny, tyto boudy jsou přímo pro nás. Boudy pro telata se dají sehnat v pevné sestavení i s plotem. Bez obtíží se do ní vleze potrava a pití. Při nepříznivém počasí se zvíře pokaždé může schovat do boudy. Produkují se jak menší tak i větší.

www.kingspanenviro.com/
Oryginal: www.kingspanenviro.com/
Do velké boudy se vejde více zvířat. Smíme ale vybrat boudu jenom pro jedno tele. /


Není nezbytné činit něco dva krát. Pokud si dobře představíme, jak by co mělo vypadat, všechno půjde líp.

Posted by Administrator on 2018-02-05 16:23:35
Tags: IT, dom, byt