mašiny

Zkrutné pružiny se vyrábějí často

Pružiny
Oryginal: http://www.vanel.com
Zkrutné pero je šroubovitou válcovou pružinou, které má alespoň jeden a půl činného závitu. Je kvalifikovaná přijímat zevní energie působící v jejích rovinách vertikalních k ose vinutí účinkující točivý okamžik ve smyslu svinování nebo rozvinování. Tyč je při činnosti zkrutné pružiny namáhán na ohnutí.

Posted by Administrator on 2015-04-03 16:07:03
Tags: pružina, Pružiny, mašiny