materiály

Rozmanitost per.

Sprężyny
Oryginal: http://www.vanel.com
Existuje aspoň pár žanrů per. Jejich výroba je opravdu složitým postupem. Samozřejmě nejdůležitější je počátek produkcí per. Postupem, který má vliv na celou výrobu per, je tvarování. Z toho důvodu je to tak zakládní. To jak vypada pero má také vliv na její vlastnosti a je to avšak nejpodstatnější.

Posted by Administrator on 2015-04-03 13:14:01
Tags: materiály, Výroba

Příznakem zkrutné pružiny je fakt, že mají zpravidla alespoň jeden a půl činného závitu.

pružiny
Prepared by: tony_duell
Oryginal: http://www.flickr.com
Pružiny mohli bychom na několik žánrů. Každý druh má trochu jinou podobu. Též jejích úkole jsou rozmanité. Nejvíc známy žánr per to jistě pera tláčné, které jsou užívané v různých oblastech průmyslu. Trochu meně známym druhem per jsou pera tážné, které nejčastějí můžeme nalézt v dveřech nebo oknech. Třetím hodně důležitým týpem per jsou zkrutné pružiny.

Posted by Administrator on 2015-03-06 15:23:45
Tags: pružina, transportních, pera, energie, materiály