technika

Jak vypadá v dnešní době výroba – shrnutí

průmysl
Prepared by: Ryan Summers
Oryginal: http://www.flickr.com
Zpracovatelský průmysl odehrává nyní velice důležitou rolí v aktuálním století, zároveň v ohledu ekonomie a každodenního života. Zvláště díky výrobě elektrické energie a různorodých elektronických přístrojů práce je rychlejší, léčba se stává účelnější a míň invazivní, širší počet lidí má dostup k některým formám odpočinku. To, jak dnes vypadá průmysl, je velmi zajímavé, a o možnostech které dává současné technologie si můžeme přesvědčit osobně.

Posted by Administrator on 2019-02-12 09:58:46
Tags: design, technika, Průmysl

Různorodé úkoly průmyslových pružin – cím se charakterizují pružiny zkrutné

pružina
Prepared by: taymtaym
Oryginal: http://www.flickr.com
Pružiny jsou v průmyslu používané častěji, než považuje většina společnosti. Je tak z několika důvodů – první je, v průběhu výroby rozmanitých pokročilých typů zboží, například motorových vozidel, lékařských potřeb, bezpečnostních systémů buď elektřiny, často nutné jsou pohyby napínající a vývoj vhodného tlaku.

Posted by Administrator on 2016-05-10 13:10:02
Tags: technika, pružina, výroby

Výroba a použití pružin – co v dnešní době stojí o tom vědět

pružina
Prepared by: Karsten Seiferlin
Oryginal: http://www.flickr.com
Výroba pružin teď odéhrává ohromnou rolí v průmyslu. Pružiny, ač zdánlivě nenápadné, jsou velice důležité v strojírenství a výrobě mnoha výrobků používaných každodenně. Používáné jsou tř. v trampolínách, módních přístrojech pro cvičení, motorových vozidlech, továrních vratech, stomatologických potřebách anebo široce pojmované mechanice.

Posted by Administrator on 2016-04-19 12:37:12
Tags: technika, technologie, Výroba, fyzika

Kde užíváme per?

Průmyslové stroje
Prepared by: Michael Coghlan
Oryginal: http://www.flickr.com
Malokdo uvědomuje si, že pružiny jsou kusem naší obyčejností a že můžeme je nalézt v většině věcí, které každodenně užíváme. Měli byste jenom podívat se kolem po Vaším domově, aby nalezt hodně předmětů, které pracují s pomocí per. Pružina obvykle je drobným kusem, ale jí funkce je opravdu významná.

Posted by Administrator on 2015-03-06 15:23:44
Tags: technika, pružina, sofě, kanapi, kuchyně