transportních

Příznakem zkrutné pružiny je fakt, že mají zpravidla alespoň jeden a půl činného závitu.

pružiny
Prepared by: tony_duell
Oryginal: http://www.flickr.com
Pružiny mohli bychom na několik žánrů. Každý druh má trochu jinou podobu. Též jejích úkole jsou rozmanité. Nejvíc známy žánr per to jistě pera tláčné, které jsou užívané v různých oblastech průmyslu. Trochu meně známym druhem per jsou pera tážné, které nejčastějí můžeme nalézt v dveřech nebo oknech. Třetím hodně důležitým týpem per jsou zkrutné pružiny.

Posted by Administrator on 2015-03-06 15:23:45
Tags: pružina, transportních, pera, energie, materiály

Tlačné pružiny mohli bychom nalezt ve většině strojech a věcech, které jsou v naším každodenním použivaní

Tlačné pružiny
Prepared by: Daren
Oryginal: http://www.flickr.com
Malokdo ví, že existuje několik druhů pružin. Většina z nás slučuje pružiny jen s pružinami tlačnými, které jsou nejvíc znamým žánrem per. Je to první a mnohokrát rovněž i koneční mysl lidí, kdy mají něco řict o pružinach. Tento předmět je víc složity než myslíte.

Posted by Administrator on 2015-03-06 15:23:44
Tags: Pružiny, mysl, komunikačních, transportních, stavu